JUBILEUSZ SZKOŁY – MEDAL JEDNOSTRONNY, ODLEWANY

Elegancki medal z okazji jubileuszu szkoły lub uczelni wyższej – wysoka jakość !